Visite des hauts Fourneaux et les Mines de Rumelange

i Apr 26th by

En deel vun den Steeseler Pompjeeën hun sech den 21. Abrell op den wee an d’Minette gemach.
Um ordre du jour stoung eng visite vun den héichiewen an den minnen.
Hei en klengen ableck vun der visite.

23326e6e-c7cc-48a9-a857-0c944c65163f 8d2f1793-2ad0-48e8-9680-56daeef64bf1 64ef82b1-5d61-483e-819c-e060ac4d5590

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *